Generalforsamling

14. marts 2018

Kl. 18:30 - 21:00

4180 Sorø


Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer af Haverefugiet.
Vi nærmer 40 medlemmer.
Vinteren har været mild. Haverefugiet er åbent og er i færd med at planlægge nye aktiviteter i 2018
Kom og hør nærmere ved den årlige generalforsamling.
Stedet er Haverefugiet – Indenfor i varmen.
Tidspunktet er lagt kl. 18.30-21.00.
Dato: 14. marts

Kontingenter var er i 2018, 200 kr. for personligt- og 500 kr. for firmamedlemskab
Så hvis I ikke allerede har betalt for 2018 kan det gøres til:
Merkur Andelskasse reg: nr. 8401 konto nr: 1195819

Forinden generalforsamlingen er der spisning: Jordskoksuppe med brød. Derefter et oplæg fra
sundhedsplejerske Marianne Sloth fra hendes tur til i 2017 til Afrika som gæst hos ambassadørens
ægtefælle
Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag
  5. Forslag til budget, herunder næste års kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Haverefugiet
v/ Ella Hilker formand
www.haverefugiet.dk

 

Haverefugiet, Smedevej 66, 4180 Sorø, Tlf: 57 83 53 82, Mobil: 23734711, mail: info@haverefugiet.dk,

www.haverefugiet.dk

CVR. Nr. 0033667094, Bankforbindelse: Sparekassen Sjælland reg: 0541 kontonummer; 179914