Onsdag – Haverefugiets Have

22. juni 2022

Kl. 10:00 - 14:00

Dette er en af Haverefugiets onsdage, hvor man kan deltage i lige det antal onsdage man ønsker

Formålet med Haverefugiets onsdage er, at formidle naturens helende kraft og vitalitet. Ved
korte oplæg , oplevelser i natur, skov, mark, eng m.m.
Onsdagene er til mennesker, der synes, det er svært at blive rask igen og har brug for
inspiration fra andre, der har prøvet det selv.

”Tab for alt ikke lysten til at gå.
Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til
og går fra enhver sygdom.
Jeg har gået mig mine bedste tanker til,
og jeg kender ingen tanke så tung, at man
jo ikke kan gå fra den.”
Søren Kierkegaard,1847

Program
Kl. 10.00 Velkomst med bål, og te i Haverefugiets halmballer
Kl. 10.20 Hvad er jeg optaget af?
Kl. 11.00 Dagens tema og gå tur
Kl. 12.30 Medbragt madpakke spises, mens vi taler om oplevelser i naturen

Følgende onsdage
onsdag den 29. juni: Haverefugiets have

Målgruppen er mennesker, der er langtidssyge med en kronisk problematik.
.
Tilrettelæggelse: Bestyrelsen for haverefugiet.
Praktisk: Medbring lidt mad og tøj, der passer til vejret.
Adresse: Smedevej 66, 4180 Sorø
Pris: 50 kr. per gang for ikke medlemmer. For medlemmer af foreningen Haverefugiet gratis.
Mobilpay: 23734711
Tilmelding: Chris Henningsen (22784213) Marianne Dalgaard (25546338)