Skolehaver på marken og i haverefugiet

6. august 2021

Kl. 09:00 - 15:00

4180 Sorø

Formålet med Haverefugiets onsdage er, at formidle naturens helende kraft og vitalitet. Ved
korte oplæg , oplevelser i natur, skov, mark, eng m.m.
Onsdagene er til mennesker, der synes, det er svært at blive rask igen og har brug for
inspiration fra andre, der har prøvet det selv.

”Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver
dag det daglige velbefindende til og går fra enhver
sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker
til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man
jo ikke kan gå fra den.”

Søren Kierkegaard,1847

Skolehaver på marken og i Haverefugiet. Samarbejde med Frederiksberg Skole om dyrkning og ophold i natur.

Medlemskab kr. 200 pr årligt

Besøg og Rundvisning i Haverefugiet pr time 500 kr desuden 100 kr pr deltager inklusiv forfriskning udendørs.

Vejledning vedrørende opstart af sociale entreprenørskaber og mentorforløb: 700 pr time.

Individuelle kontrakter og samarbejdsaftaler lokalt: Udformes særskilt.

Bankforbindelse Merkur Bank Den Almennyttige Andelskasse Kontonr. 8401 1195819