Hvad kan haveterapien gøre?

Haveterapi er en metode, der i sit indhold og virke er helhedsorienteret, hvilket vil sige, at der er arbejdes med det mentale, det sansemæssige og det kropslige.

Når vi arbejder med det mentale, arbejder vi med at skabe en bevisthed om, at stress er alvorligt – og at det kræver en omlægning af ens måde at håndtere sit liv og arbejde på.

Når vi arbejder med det sansemæssige, træner vi den enkelte i at registrere og tolke de signaler, han/hun modtager via sanserne. Målet er at opnå større sensitivitet over for disse signaler, så man kan reagere tidligere på stresssymptomer.

Når vi arbejder med det kropslige, fokuseres der på at lære at finde eller genfinde sin personlige viden om, hvad kroppen gør opmærksom på. Når man har stress, har man ofte mistet eller i bedste fald fået nedsat evnen til at hæfte sig ved, hvad ens krop prøver at fortælle én.

Haveterapi tager hensyn til deltagerens overbelastning og afstemmer tempoet. Alt gøres langsomt, alt skal have sin tid, således at deltageren genfinder og katalyserer egne selvhelbredende kræfter.