Hvad kendetegner en stressramt person?

Når vi møder stressramte personer, hører vi ofte om alvorlige forstyrrelser af døgnrytmen: Det er vanskeligt at få sovet ordenligt, slappe af, spise godt og være i aktivitet på en “normal” måde. Der er brug for at få genskabt en god rytme mellem aktivitet og hvile. Eller sagt på en anden måde: Genskabe balance mellem det parasympatiske og det sympatiske nervesystem.

Ved stress er hjernen igennem længere tid blevet overbelastet, så man har svært ved at bearbejde, sortere og prioritere informationer- alle er lige vigtige, alle trænger sig på. Det giver tab af overblik, manglende evne til at fokusere, nedsat koncentrationsevne og forringet korttidshukommelse.

Stress gennem længere tid skaber desuden en hormonel ubalance og et overforbrug af signalstoffer, som gør, at hverken kroppen eller hjernen kan slappe af.