Generalforsamling

13. marts 2024

Kl. 17:30 - 21:00

4180 Sorø

Spisning kl. 17.30

Marianne og Pauline vil stå for maden. Husk tilmelding til spisning til Marianne.  mobil: 25 54 63 38

Generalforsamling starter kl 18.30 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag
6. Forslag til budget, herunder næste års kontingentforening
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisor suppleanter
9. Evt.

Oplæg kl 20.00: Sygeplejerske  og naturterapeut Joan Lyng Lyng Naturterapi  vil give et oplæg om hvordan hun henter klienter i sin bil, kører ud og bruger naturen omkring Sorø i terapien

Husk at betale medlemskab inden generalforsamlingen. (Medlemskab koster 200 kr. om året for private dog for virksomheder 500 kr. Beløbet kan overføres til vores konto i

Merkur Bank  reg. 8401 konto nr: 1195819