Formål

Formålet med Haverefugiet er, at rehabilitere stressramte voksne og unge, og forebygge stress hos børn.
Det sker ved:

  • Aktiviteter og fællesskaber i Haverefugiet og naturen
  • At bruge Haverefugiet og naturen i helbredelse
  • At understøtte børns adgang og relation til naturen og dyrket jord
  • Skolehaven og praktisk undervisning i det fri
  • Samarbejde med diverse terapihaver, kommuners jobcentre, Frederiksberg Skole mm