Formål

Formålet med Haverefugiet er, at udvikle og understøtte haverefugier for stressramte i Danmark.
Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside mv.