Bestyrelsen

Formand
Ella Hilker
Sygeplejerske, Master i Socialt Entreprenørskab
Smedevej 66, 4180 Sorø

Sekretær
Anne Mette Hilker
Cand. Pæd. Pæd. Soc
Søholm 1D, 4180 Sorø

Bestyrelsesmedlem
Anders Lindgård
Økologisk æbleavler
www.kysoko.dk
Kyse Overdrevsvej 37, 4700 Næsted

Bestyrelsesmedlem
Marianne Sloth Dalsgaard
Sygeplejerske

Kasser
Karin Skov
Tidligere viceskoleinspektør

1. Suppleant
Chris Henningsen
Ingeniør

2. Suppleant
Anneli Liug
Sygeplejerske

Revisor
Susanne Lindgård

Revisorsuppleant
Vivi K. Sekunda