Beskrivelse

Demonstrationshaven i Sorø

 

Terapihave for arbejdsbetinget stressramte. De otte oplevelseskarakterer.
Af sygeplejerske Mia Ebsen, Terapihaveindretning – Firmaet Grönska.
Demonstrationshaven i Sorø er skabt på baggrund af erfaringer og teorier om haveterapi. Gentagen forskning indenfor haveterapi har vist, at der kan identificeres otte rumlige oplevelsesværdier i grønne områder, også kaldet de otte oplevelseskarakterer: Artsrigt, fredfyldt, åbent, socialt, rumdannende, trygt, kulturelt og vildt.
Hvis et grønt område indeholder flere af disse oplevelsesværdier, er det oftest mere populært, mere værdsat og besøgt end et grønt område, som kun har én eller få af oplevelsesværdierne. Dette betyder dog ikke, at det bør være et planlægningsmæssigt mål at indarbejde alle otte karakterer i alle grønne områder.

De otte oplevelseskarakterer

1. Artsrigt
Oplevelsen af liv i form af stor variation af både dyr og planter.
Keywords: Varierende populationer af planter og dyr. Rigeligt med liv i form af planter og dyr.

2. Åbent
Oplevelsen af robusthed og åbenhed, der inviterer til mange forskellige aktiviteter.
Keywords: Tydeligt afgrænset. Mulighed for pladskrævende aktiviteter. Tilgængeligt. Udsigt

3. Rumligt
Oplevelsen af at komme ind i en anden verden, som er rumlig, fri og giver indtryk af en sammenholdende helhed.
Keywords: Kontrast til byen. Beroligende. Samhørighed. Helhed. Tydeligt afgrænset; evt. skovfølelse. Få eller ingen veje eller stier.

4. Kulturhistorisk
Oplevelsen af kulturhistorie, der fascinerer og giver følelsen af en svunden tid.
Keywords: Kulturhistoriske spor. Menneskelig påvirkning. Ikke behov for andre brugere, underholdning eller aktiviteter.

5. Fredfyldt
Oplevelsen af stilhed, ro, uforstyrrethed, velholdenhed og af at være i ét med naturen.
Keywords: Visuel og auditiv ro. Intet affald. Ingen forstyrrende personer

6. Folkeligt
Oplevelsen af en festlig atmosfære, hvor man møder andre mennesker, og hvor service findes tilgængelig i forskellige former.
Keywords: Folkeliv. Underholdning. Let tilgængelighed. Handicaphensyn.
Mange faciliteter og inventar til stede, såsom kiosker, restauranter, lys, toiletter etc..

7. Trygt
Oplevelsen af at være omgærdet og tryg, hvor man tør lade børn lege frit, og hvor man selv kan slappe af og bare være sig selv.
Keywords: Robust. Afskærmet. Sikkert. Mange buske og træer. Inviterer til leg. Tillokkende for børn og voksne.

8. Vildt
Oplevelsen af livskraftig og fritvoksende vegetation
Keywords: Få andre brugere. Ingen tegn på urbanitet. Visuel og auditiv ro. Naturens præmisser, såsom ’utilgængelighed’.