Haverefugiets værdigrundlag

Rehabilitering
For at kunne yde en professionel hjælp til andre mennesker, skal hjælpen ud over at hvile på et dokumenteret grundlag, gives af et fysisk, psykisk og åndeligt overskud hos én selv – og ud fra et helhedssyn og med respekt for den fælles natur. Denne forståelse af verden danner baggrund for terapihaven Haverefugiet.
Ella Hilker sygeplejerske, MSE ejer af Haverefugiet

Haven
”Haven repræsenterer en basal menneskelighed, der rækker langt ud over tiden og enhver stilistisk kategori. Det geniale i haven består i, at værk og proces er forenet i en menneskelig fortælling. Haven findes i mennesket og er ikke udsprunget af et æstetisk, formeldt ønske”.
Sven-Ingvar Andersson, professor, landskabsarkitekt MDL

Socialt entreprenørskab
Socialt entreprenørskab er skabelse af en social værdi ved hjælp af innovation, hvor det civile samfund indtager en prioriteret placering som producent eller medproducent, og ofte har innovationen en økonomisk betydning.
Socialt Entreprenørskab opererer i et krydsfelt af sektorer. De skaber social værdi (social kapital) og løser samfundsmæssige problemer gennem innovation og ved at inddrage at inddrage den frivillige sektor i løsningen af opgaverne. Socialt Entreprenørskab skaber ikke overskud til deltagerne, men geninvesterer overskuddet til fremtidig innovation.
Allumneforeningen for Sociale Entreprenører fra RUC

Læs uddybende i denne artikel.