Generalforsamling

11. marts 2021

Kl. 18:00 - 22:00

4180 Sorø


Indkaldelse til generalforsamling
torsdag den 11. marts 2021 kl. 18-22 i Haverefugiet.

 

Kl. 18.00-20.30
Spisning og efterfølgende oplæg ved Kunstner Lone Mertz, Glænø om hendes
flerdimensionelle kunstværk: Glaskisten om et liv med Kunst, Kultur og
Kærlighed.

Kl. 20.30 – 22.00: Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag
5. Forslag til budget, herunder næste års kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Ella Hilker
Formand for Haverefugiet
Tilmelding til spisning på: mobil: 23734711 eller mail: emh@ellahilker.dk

 

Haverefugiet, Smedevej 66, 4180 Sorø, Tlf: 57 83 53 82, Mobil: 23734711, mail: info@haverefugiet.dk,

www.haverefugiet.dk

CVR. Nr. 0033667094, Bankforbindelse: Sparekassen Sjælland reg: 0541 kontonummer; 179914