Studiebesøg i Haven

23. september 2022

Kl. 10:00 - 13:00

Ella Hilker viser rundt og fortæller hvad Haverefugiet er optaget af for tiden.

Studiebesøg afholdes for folk der allerede arbejder med egen terapihave, ønsker at etablere egen have eller blot er nysgerrig på hvordan Haverefugiet er bygget op og hvilke tanker der ligger bag. Her udveksles erfaringer i at bruge naturen som ramme for rehabilitering.

Kaffe og te vil blive serveret i halmballerne.

Tilmelding til Ella på 23 73 47 11